גופים הנדסיים - תוצאות חיפוש

חומרים לעבודה השוטפת בגן ניירות 1. נייר עיתון: סופג, נקרע בקלות ומתקמט היטב 2....

למידה באמצעות משחק
משחק יצירתי- גופים גאומטריים
פעילות לשעות הפנאי בגן ובבית