דגל ישראל - תוצאות חיפוש

"... לזרעך אתן את הארץ הזאת" (בראשית יב, ז) הבטחת ה' לאבות האומה...

פעילות בנושא דגל
פעילות המתאימה לפתיחת פינת הלאום או לפני יום העצמאות