הלימודים - תוצאות חיפוש

לוחות תוכן לאורך כל שנת הלימודים בנושאים מגוונים

היערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים
דוגמא ליום הערכות
גננת יקרה / הורים יקרים הימים הראשונים של הילד בגן עשויים לקבוע את יחסו אליו ואת השתלבותו בו.