מדורה - תוצאות חיפוש

 הסברים שונים ניתנו בנוגע למהות היום הזה ורובם קשורים לתקופתו של רבי עקיבא:...

פעילות בגן
תוכנית עבודה מקיפה
חומרים לעבודה, רעיונות כליליים לפי קבוצות גיל
יצירה לל"ג בעומר
לגילאים השונים
מדורה וחץ וקשת מחומרים שונים
פעילות לגננת
הצעות לפעילות כולל לוח תוכן
פתיחת נושא וחגיגת ל"ג בעומר

מספר תוצאות: 4