משנכנס אדר מרבין בשמחה

חג הילדים!
משנכנס אדר מרבין בשמחה
פורים בגן הילדים
מהמהות של החג, עבודות ויצירה בגן ועד שימוש במיומניות לשון

משנכנס אדר מרבין בשמחה
(בבלי תענית כט ע"א)
 
מבוא
ימי הפורים הנזכרים בכל דור ודור מהווים ביטוי למאבק המתמיד של העם היהודי עם האויבים הקמים עליו לכלותו בגלל אמונתו ודרכינו השונות.
 
מגיל אסתר מספרת על הגלות ומבהירה את משמעותה בחיי העם.
גלות היא מצב של " הסתר פנים", לאמור ה' אינו מגלה עצמו במישרין כמי ששולט בעולם ומנהיג את עמו.
 
על השמחה בפורים
כשם שמשנכנס אב - ממאטין בשמחה, כך משנכנס אדר - מרבין בשמחה (תענית כט ע"א)
השמחה היא יסוד חשוב ביהדות.
מכאן, שעלינו לפתח ולנעמיק את השמחה ולתכנן פעילויות שישוו לימי אדר אווירה של שמחה אמיתית.
 
הצעות לעבודה המעשית בגן
 
סיפור המגילה - מטרה : לתת לילד להבין את משמעות הדברים, לחוש את הרגשות הפועלים בגיבורים, לסגור פערים ולקרב את הסיפור לאסוציאציות של הילד.
* הבהרת מושגים
* מלות מפתח המופיעות בסיפור
* פיתוח מושגים כמו ארמון, מלך לפני שמתחילים בסיפור המגילה, בעוד שמושגים כמו משתה, שרביט, פור, חוק וכיו"ב - יובהרו תוך דכי הסיפור, ואילו המושגים מגילה, משלוח מנות, מתנות לאביונים יובהרו תוך כדי לימוד...בקבוצות וכו'..
 
בעיבוד היחידות הסיפוריות נעשה נסיון לשלב את הילדים בסיפור ולעשותם מעורבים במסופר - הצגת הצגות הכוללות תחפושת ואביזרים..
 
הצעה לחלוקת סיפור המגילה ליחידות
א. ארמון המלך אחשורוש - "היום אספר לכם על המלך אחשורוש ועל הארמון שלו. הסיפור על המלך אחשורוש הוא סיפוראמיתי שקרה לפני הרבה שנים....
ב. משתה המלך וסיפור ושתי
ג. אסתר נבחרת למלכה
ד. המן
ה. מרדכי ואסתר
ו. נצחון היהודים
 
מנהגים
משתה - סעודת פורים בגן
משלוח מנות
מתנות לאביונים
תפילה וברכות על הניסים
 
לשון
א. התקדמות בחומר  "תיאור רגשות"
מיון תמונות של סיטואציות המעוררות רגשות שונים - הכנת דגם המביע שמחה ועצב, לוח מטריצה ותמונות
כנ"ל בהדבקה. הילדים ידביקו תמונות על גבי דף מטריצה לפי דגם
כנ"ל בציור
 
שימוש במיומניות לשון שנרכשו - להעשרה ולחיזוק התוכן
* עצמים מספרים על עצמם
"למי יש בין זוג לתמונה
דו- שיח - בין דמויות, סמלים...
פעילויות ליצירת הווי פורימי שמח ומבדח
משחקי פור
סיכום חוויתי
חגיגת פורים הכוללת תחפושות...
חג שמח לכולנו

הוסף ל Facebook Share on Twitter

הוסף תגובה

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן: