פעילות בגן

תוכנית עבודה מקיפה
פעילות בגן
מדורה לל"ג בעומר בגן הילדים
חומרים לעבודה, רעיונות כליליים לפי קבוצות גיל

 הפעילות ברובה קשורה לתקופתו של רבי עקיבא...
1.מרד בר- כוכבא
2. רבי שמעון בר יוחאי
3. ממנהגי היום
יום שמחה, פעילות בקשת וחץ...פעילויות ספורט, הדלקת מדורות
 
חומרים לעבודה: ענפים יבשים, קרשים, קרטונים, ניירות, קופסאות שימורים מפח, חול ועוד...
שימוש בצלופן, דפי חן, צבעים זוהרים, פנדה זוהרת ועוד...
דיונים מתוך החוברת " הבה נשוחח", עמוד 76
שיר ותנועה / פעילות הקשורה לל"ג בעומר...ריקודים סביב המדורה
 
ניצני חשיבה - בוגרים מסיימים הכרת מספרים עד 10 
                 צעירים מסיימים הכרות עם המספרים 1-5
בוגרים/ פרחים - סיום עקרונות בפיתוח מושגי - כמות / פעילות מדורגת מן הבחינה המוחשית..שימוש בעצמים רבים...חרוזים, פקקים ועוד..
המשך פעילות בהיגדים מילוליים - תיאור דרכי חשיבה, הסברים והנמקות שהילד עצמו משיג...
התאמה חד-חד ערכית / השוואה של שתי קבוצות עצמים מבחינה כמותית..- פעילות זו חשובה משתי סיבות 1. פיתוח כושר מניפולאטיבי להשוואה בין שתי קבוצות עצמים. 2. על ידי התאמה הילד מגדיר בלי משים את מושג השוויון או אי השוויון - שווה, יותר, פחות...השאלות שנשאלות הן: האם זה הספיק? האם יש לכל ילד?...
פעילות ניצנים: התאמה חד- חד ערכית בין קבוצות שהקשר ביניהן פונקציונאלי...הסידור זה על גבי זה...האמצעים: ספלים ותחתיות..ועוד
התאמת עצמים לתמונות עצמים...התאמת דיסקיות או עיגולים לקוביות (מתוף קוביות 66)..אפשר גם במצב של העמדת הקוביות לגובה - הילדים מתאימים את העיגולים במשטח על הרצפה או על השולחן...
פעילות התאמה בלוח פטריות
דפי משימה: הדבקת עצמים על גבי מטריצה של 2 כפול שש...כנ"ל בציור...
 

הוסף ל Facebook Share on Twitter

הוסף תגובה

שם מלא: *

אימייל:
(האימייל לא יפורסם בשום מקום באתר)
כותרת: *
תוכן: